کل نماهای صفحه

شمارشگر

free counters

فهرست وبلاگ من

صفحات

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

نسبنامه اولاد حیدر خان (شاخه عجمی ها)

نسبنامه اولاد حیدرخان (شاخه عجمی ها)

حیدرخان
 اولاد پسر 1- اسدخان  2- سلیمان خان
اولاد دختری ؟
همسر یا همسران

سلیمان خان 2
اولاد پسری 21- حسین خان 22- داود خان 23-علی اصغرخان 24- علیخان 5- محمودخان  ( شاخه محمودی ها)
اولاد دختری - ؟
همسر یا همسران - ؟

حسین خان 22

اولاد پسری : 221- اسکندرخان 222- رستم خان
اولاد دختری ؟
همسر یا همسران

اسکندر خان221

اولاد پسری :
2211- عجم خان  ( سایر اولاد پسری اسکندر خان؟)
اولاد دختری ؟
همسر یا همسران ؟

عجم خان 2211

اولاد پسری : 22111- مصطفی خان  22112- ناصر خان  22113- محمد حسین خان  22114- مهراب خان
 22115- کلبعلی خان
                                                                                 
اولاد دختری ؟

همسر یا همسران؟اولاد دختری؟
همسر یا همسران ؟

ادامه اولاد عجم خان
ناصر خان 22112
اولاد پسری : 1- محمد (حسن ؟)  خان221121- (در شجره نامه نام قابل خواندن نیست از او با نام پدر جهانبخش هم یاد میشود)

اولاد دختری ؟
همسر و همسران ؟

محمد (حسن؟) خان 221121  ( پدرجهانبخش)
 اولاد پسری 1- جهانگیرخان 2211211-  2- جهانبخش 2211212-  3- مهراب خان 2211213

مهراب خان 22113
اولاد پسر-1- خان محمد خان 221131- 2- مجمد حسین خان 221132- 3- عبدالحسین خان 221133

ادامه اولاد عجم خان
محمد حسین خان 22114

اولاد پسری- 1- علیمراد خان 221141
سایر اولاد پسری؟
همسر یا همسران و اولاد دختر؟

علیمرادخان 221141
 اولاد پسر-1- علیمردان خان - 2211411

علیمردان خان 2211411
اولاد پسری- 1- آ شاهرخ 22114111 - 2- محمدحسن ؟ خان 22114112- 3- آ علی 22114113 - 4- عبدالمحمد ؟ خان 22114114- 5-آ غلام
22114115- 6- آگودرز 22114116

 ادامه اولاد عجم خان
کلبعلی خان - 22115
اولاد پسر - 1- محراب خان 221151 - 2- جواد خان 221152
 محراب خان 221151
 اولاد پسری - 1- خیر خان 2211511

خیرخان -2211511
اولاد پسر- 1-آ آرش 22115111 - 2- آآ شاهپور2211512

جواد خان 221152
 اولاد پسری - 1- آ حیات 2211521
اولاد - پسر 1- آ شاهرخ 22115211 -2- نام خوانا نیست -2211522

ادامه اولاد عجم خان

مصطفی خان 22111


اولاد پسری  1- محمد خان22111-  2- یوسف  خان 221112-  3- خسرو خان 221113-  4- سلطان خان 221114 - 5- خلیل خان 221115

یوسف خان 221112
 اولاد پسری - ؟
 اولاد دختری ؟
همسر؟

  خسرو خان -221113


 اولاد پسر 1- آ عزت 2211131- 2- پرویز خان 2211132 

 اولاد دختذ و همسر؟

 آ عزت 2211131
 اولاد پسر-1 آ ابولقاسم 22111311 - 2-  احتمالاً آ غلام عباس ؟ 22111312

پرویز خان 2211132
اولاد پسر- 1 - آ فرود 22111321- 2- آ فرشید 2211133- آ مهران 2211134
 اولاد دختر و همسر؟

سلطان خان 221114
اولاد پسر - 1-آ مجید 2211141 -2- آ ابراهیم؟ 2211142

آمجید 2211141
اولاد پسر1- آ مرتضی 22111411 -2- آ سعید22111412
همسر و اولاد دختر؟

 ادامه اولاد مصطفی خان

خلیل خان 221115
اولاد پسر - 1- آ افراسیاب 2211151 2- آ ایرج 2211152
همسر و اولاد دختر؟

 ادامه اولاد مصطفی خان


 

محمد خان 221111

اولاد پسر - 1- آ شهرام 2211111 -2 آ جعفرقلی 2211112 -3- آ احمد 2211113- 4- آ امیر 2211114- 5- آسیاوش 22111115- 6- آ موسی 2211116- 7- آبهمن 2211117- 8 آبهرام - 2211118- 9- آرضا قلی 2211119- 10- آ کیومرث 22111110 - 11- آحیدرقلی -22111111 - 12- آفریبرز- 22111112

اولاد دختر و همسر یا همسران؟

آشهرام 2211111
فاقد اطلاعات دیگر

آ جعفرقلی 2211112
فاقد اطلاعات دیگر
 آ احمد 2211113
 اولاد پسر- 1- آ حسین 22111131- 2- آشاهین 22111132
 فاقد اطلاعات دیگر

آ امیر 2211114
اولاد پسر - 1- آ عیسی 22111141

 آعیسی   22111141
 اولاد پسر- 11-آ سجاد 221111411- 2- در کپی حذف شده 221111412 - 3 - درکپی حذف شده 221111413 - 4- آ فرهاد - 221111414 - 5- آفریدون 221111415
فاقد اطلاعاب بیشتر

آ سیاوش 2211115
 اولاد پسر - 1 آ امیر 22111151 -2- آ داریوش 22111152
اولاد دختر و همسر؟
فاقد اطلاعات دیگر

آ موسی 2211116
 اولاد پسر - 1- 22111161- آ مصطفی -2- آ غلام 22111162 - 3- آ ساسان
اولاد دختر و همسر؟
فاقد اطلاعات دیگر
با تشکر از آمصطفی و پدر بزرگوارش که این اطلاعات نسبی را برای وبلاگ تاریخ عشایر بهداروند و بختیاری در اختیار ما قرار دادند.

 آ بهمن 2211117
 اولاد پسر- 1- آ مهرداد 22111171 -2- آ علی 22111172- 3- آ رامین 22111173- 4- آ سهراب 22111174- 5- آمهران 22111175
فاقد اطلاعات بیشتر

آبهرام 2211118
اولاد پسر- 1- آ آرشام 22111181

فاقد اطلاعات دیگر

آ رضاقلی2211119
اولاد پسر 1- آ پژمان 22111191 - 2- آ اکبر22111192 - 3-آ مهدی 22111193
 فاقد اطلاعات بیشتر

آ کیومرث 22111110
اولاد پسر -1 - آ کامران 22111111
فاقد اطلاعات بیشتر

آ حیدر قلی 22111111

اولاد پسر- 1- آ محمد 221111111 - 2- آ میلاد - 2221111112
 فاقد اطلاعات بیشتر

آ فریبرز22111112
اولاد- پسر- ا- آ امیر بهادر 221111121 - 2- آآرین 221111122
 فاقد اطلاعا بیشتر
نسبنامه هائی که دراین وبلاگ منتشر شده است نمی تواند کامل باشد ، وباید به همت دیگران کامل شود. من امیدوارم که دیگران کار ناتمام ما را کامل کنند، و یک مرجع کامل از یک خاندان بزرگ ایرانی را برای نسل های آینده به یادگار بگذارند.
در مواردیکه هدف ، کار برد کد گذاری در سیستم ماشینی باشد ، بزرگترین تعداد ارقام یک کد مثلاً 221111121 ملاک تعداد ارقام سایر کد ها است ، و بجای کسر ارقام آنها در سمت راست کد ،تعدادی صفر قرار میگیرد . مثال بیشترین تعداد رقم کد در بالا 9 عدد است و در تکمیل کد گذاری مثلاً برای سلیمان خان که 2 است هشت صفر در سمت راست آن قرار میدهیم  مانند 200000000  تا عدد 9 رقمی شود.

شاد باشید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر